Objectius

1

AJUDAR a la recuperació mediambiental de la badia i la seva preservació.
2

COL·LABORAR en l'avaluació i anàlisi de les amenaces mediambientals que afecten la badia.
3

POSAR EN MARXA un procés d'informació i conscienciació social sobre la importància de conservar i protegir la badia, ja que és un element clau per a l'economia local i l'equilibri natural.
4

ACONSEGUIR la col·laboració, el suport i l’implicació de les institucions, de les empreses i de la societat local en la cerca de possibles solucions de millora per a la nostra badia, amb altura de mires, sense ideologies i pel bé comú.
5

PROMOURE la participació d'entitats científiques i docents per a la realització d'estudis que permetin conèixer millor la situació de la badia i elaborar propostes de millora de la qualitat mediambiental, a més de realitzar un seguiment sobre la seva evolució.
6

TREBALLAR per a crear punts de trobada i vies de comunicació entre totes les institucions amb competències en la badia i el seu entorn, a fi d'unificar accions.
7

APOSTAR per la continuïtat de la badia com un espai exclusivament turístic, recreatiu, pesquer i esportiu. Un entorn segur per a banyistes i esportistes nàutics, lliure de ferris i grans vaixells amb càrrega rodada, que convisqui amb la pesca artesanal, la nàutica d'esbarjo i l'actual servei d'excursions marítimes amb golondrines.
8

IMPULSAR iniciatives que permetin posar en valor la imatge de la badia i aconseguir que aquesta torni a ser el principal reclam turístic de l'entorn.
9

LLUITAR per l'equilibri, el respecte, la sostenibilitat i la convivència, on tinguin cabuda residents, turistes i empreses al costat de la preservació del nostre patrimoni natural.
10

GARANTIR EL FUTUR mediambiental de la badia com un element imprescindible per al manteniment de la qualitat de vida i el progrés social i econòmic de tota la seva àrea d'influència, tant per a les generacions actuals com futures.

Salvem Sa Badia de Portmany

Si vols donar suport a la iniciativa ‘Salvem sa Badia de Portmany’