DestacatFondeig irregular

L’Ajuntament de Sant Josep detecta més de 150 morts il·legals a la zona sud de la badia de Portmany

By 9 novembre 2020 agost 15th, 2022 No Comments

Un estudi promogut per l’Ajuntament de Sant Josep ha detectat un total de 156 estructures de fondeig (morts) en el tram sud de la badia de Portmany, dins del seu terme municipal. Aquest treball també ha detectat que el 41% d’aquests morts il·legals s’han col·locat sobre la praderia de Posidònia oceànica i la majoria tenen cadenes i ancores que multipliquen el seu efecte perjudicial en l’entorn marí.

L’anàlisi ha estat realitzat pel GEN-GOB, com a continuació del que ja es va realitzar en 2019 a Cala Vedella, dins de l’objectiu de conèixer l’impacte que tenen els fondejos irregulars a l’entorn marí. Les zones de s’Estanyol, Es Caló d’en Serral, Punta Pinet, Punta Xinxó i Port des Torrent concentren gran nombre d’estructures de fondeig i sofreixen una presència permanent d’embarcacions.

“Aquest estudi ens aporta llum sobre l’abast d’un problema molt complex al qual volem posar remei des de l’Ajuntament amb accions que ens permetin arribar a erradicar els fondejos irregulars”, ha dit el regidor de Litoral i Platges, Josep Guasch. El regidor ha recordat que la competència municipal és fins a la riba de la mar i ha reiterat la petició d’una actuació decidida de les administracions competents per a perseguir “aquesta i altres activitats vinculades, com el lloguer nàutic irregular”.

Durant aquest estiu, s’han dut a terme immersions per a identificar i geo-referenciar les estructures de fondeig a la badia. Fruit d’aquestes tasques s’han detectat 156 morts, formats per elements com a blocs de formigó, pneumàtics, estructures metàl·liques i altres. A la zona de s’Estanyol, Es Caló d’en Serral i Punta Pinet s’han detectat 85 morts, mentre que a Punta Xinxó i Port des Torrent s’han identificat 29 i 42 estructures, respectivament.

Les estructures de fondeig identificades no disposen de cap mena d’autorització i per tant són il·legals, utilitzant un espai públic per a un benefici particular. D’altra banda, la majoria dels morts disposen de cadenes i ancoratges que impacten sobre els voltants de l’estructura, arrasant amb els valors naturals que pugui haver-hi a la proximitat. A més, atès que no reuneixen les condicions necessàries de seguretat, és habitual que durant els temporals, algunes embarcacions que els empren acabin arrossegades fins a la riba, generant altres problemes en el litoral.

Aquest estudi, juntament amb altres informacions que està recollint l’Ajuntament de Sant Josep i altres administracions, ha de servir per a gestionar el litoral del municipi amb l’objectiu que es faci un ús sostenible d’aquest. “Volem evitar els abusos per part d’un pocs que tenen impactes greus sobre els valors naturals que mantenen l’equilibri dels nostres ecosistemes marins i garanteixen la qualitat de les nostres aigües, un dels nostres atractius més importants”, ha dit la regidora de Medi Ambient, Mónica Fernández.

En els fons marins de la badia de Portmany pròxims a la costa es troben diverses comunitats marines, sobre substrats de fons de roca i fons arenosos, destacant importants praderies de Posidònia oceànica i de Cymodocea nodosa. Aquestes comunitats, protegides per la normativa europea, estatal i autonòmica, es veuen afectades per diversos impactes, especialment durant la temporada turística, com poden ser abocaments de contaminants, vessaments de terra a la mar, presència d’algues invasores i, a les zones més pròximes a la costa, els impactes físics de l’ancoratge d’embarcacions i instal·lació i ús de morts.