BiodiversitatDestacatTurisme

El Consell Econòmic i Social defensa posar límits a l’augment de l’oferta turística i aposta per la sostenibilitat i la protecció de la mar

El Consell Econòmic i Social (CES) ha presentat a Eivissa el seu ‘Dictamen número 5 sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears en l’horitzó 2030’, que té com a objectiu establir les bases perquè l’activitat turística de les illes sigui un model de competitivitat i sostenibilitat per a tothom.

Aquest treball va començar a desenvolupar-se a partir de l’any 2017, a petició del Govern balear, i defensa que a les illes cal “posar límits a l’augment de l’oferta, incentivar l’increment dels segments que aporten més valor afegit, millorar els equipaments d’infraestructures públiques, facilitar la millora de l’oferta complementària i eliminar les ofertes banalitzades”. Per a aconseguir-ho, seran necessàries “bones dosis d’innovació i recerca”, especialment per a les branques dels serveis avançats i d’alt valor afegit, tal com explicava Diario de Ibiza en la seva crònica sobre aquesta presentació.

Aquest dictamen manté que el turisme continuarà sent el sector majoritari del creixement en l’arxipèlag balear fins a 2030 i per a aconseguir els canvis que proposa seran necessàries “bones dosis d’innovació i recerca”, especialment per a les branques dels serveis avançats i d’alt valor afegit.

“La gran missió de Balears hauria de ser convertir-se en un referent com a illes sostenibles del Mediterrani, valorant la sostenibilitat mediambiental, el paisatge, el patrimoni i la cultura com a tret diferencial”, afirma el document. Per a això caldrà que la societat, no sols les administracions, aconsegueixin diversos acords, com “introduir mesures per a evitar situacions de saturació a l’estiu en platges, carreteres, espais singulars i espais naturals, elaborar un pla específic per a la millora de la qualitat de les aigües marines, reconvertir les zones obsoletes i donar prioritat a les polítiques de desestacionalització”, explicava Rafel Ballester, director executiu del CES.

L’informe també apunta a la necessitat d’analitzar la capacitat de càrrega i les infraestructures per a assegurar la sostenibilitat i la competitivitat del sector turístic. Per això insta a fomentar “l’ús de l’aigua regenerada mitjançant l’elaboració d’un pla de reutilització dels efluents de depuradora, aconseguir un alt grau d’interconnexió i emmallat de la xarxa elèctrica per a desenvolupar un model basat en energies renovables, garantir la capacitat de recollida selectiva de tots els municipis, aconseguir que els residus procedents dels emissaris de les depuradores no deteriorin el mitjà litoral i marí, i frenar la contaminació amb plàstics de la mar”. El dictamen destaca també la necessitat concreta d’Eivissa de disposar d’un pla hidrològic específic a causa de la seva singularitat.