DestacatQualitat de l'aigua

La qualitat de l’aigua de bany disminueix un 35% en l’última dècada segons el nou informe de Sostenibilitat d’Eivissa

By 2 desembre 2021 No Comments

Aquesta setmana s’ha presentat l’Informe de Sostenibilitat d’Eivissa 2020, que inclou un total de 53 indicadors que determinen l’evolució de la situació ambiental de l’illa. Un dels aspectes en els quals aquest informe posa l’accent principalment és en la diminución gradual de la qualitat de les aigües de bany, en comparar la situació de l’any passat amb la de fa cinc i deu anys.

L’any 2010, la totalitat de les aigües analitzades en 40 punts de la costa pitiusa va ser classificada amb la “categoria d’excel·lent”, però aquesta qualitat ha anat minvant: en 2015, van ser 38 punts de mostreig els que van presentar aigües excel·lents, un 95% del total, mentre que en 3 espais les aigües van ser classificades com a “bones”. Un lustre després, en 2020, la xifra va baixar al 65%; és a dir que només en 26 dels 40 punts de mostreig les aigües es van qualificar com a “excel·lents” (14 menys que en 2010). A més, 12 punts de mostreig van oferir aigües de qualitat “suficient”. És a dir, el deteriorament en la qualitat de les aigües de bany ha estat contínua en l’última dècada i representa una caiguda del 35%.

L’informe també conté els registres del Servei de Vigilància de la Posidònia del Govern balear, que en 2020 va comptar amb 3 embarcacions de vigilància de fondejos a l’illa. Durant la temporada que va romandre operatiu va mantenir contacte amb 963 embarcacions, de les quals 758 van haver de moure’s a fons d’arena per estar situades sobre Posidònia.

La incorrecta depuració de les aigües residuals també és un altre aspecte destacat en aquest document. En 2020, 2 de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa van abocar aigües deficientment depurades. De les aigües depurades, un 55% s’han depurat deficientment i s’han abocat a la mar. El 99% de les aigües mal depurades corresponen a la depuradora de Vila, sent aquesta la depuradora que major cabal depura a l’illa.

Totes les depuradores de l’illa, excepte la de Sant Joan, per tercer any consecutiu, aboquen aigües amb salinitats per sobre del límit per a la seva reutilització. Un 80% de les aigües depurades a l’illa d’Eivissa mostren salinitats elevades, inutilitzant-les per a ús agrícola. En 2020, així mateix, 5 de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa van rebre aigües amb matèria orgànica o sòlids en suspensió superior als valors permesos.