DestacatFondeig irregularPosidòniaSalvem Sa Badia

Salvem Sa Badia alerta que ja hi ha més de vint xàrters il·legals a la badia i proposa que el personal de Ports IB realitzi controls

By 24 juliol 2021 No Comments

Aquest estiu múltiples empreses de xàrter nàutic foranes inunden l’illa, practicant una competència deslleial a totes les que tenen la seva base a Eivissa, que compleixen amb tota la normativa i ofereixen serveis de qualitat als seus clients.

Salvem Sa Badia de Portmany ja ha localitzat a un total de tres d’aquestes empreses, que operen a la zona sud, enfront de la platja d’es Pinet; just darrere del dic del port de Sant Antoni, enfront de la platja de ses Coves Blanques, i a la zona de Caló des Moro. Aquestes empreses fan un ús indegut de la costa i utilitzen de manera il·legal els molls de les ‘golondrines’, que paguen pel seu ús, per a carregar i descarregar clients, provisions i personal de neteja.

També s’ha evidenciat que aquestes embarcacions, en la majoria dels casos, fondegen sobre posidònia i es desconeix on aboquen les aigües fecals dels dipòsits i, encara més greu, quin és el destí de les aigües de sentina, que contenen aigua amb restes de combustible i oli.

Aquestes empreses gestionen almenys vint-i-dos catamarans i diversos velers, i aquest mateix cap de setmana s’ha pogut contemplar en diferents zones de la badia el moviment que generen, amb clients arrossegant maletes per l’arena molestant a altres turistes, anada i vinguda de personal de neteja, provisions, etcètera; tot transportat en petites pneumàtiques fins a les embarcacions.

El Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo a Balears, permet amb una simple “declaració responsable” inscriure’s en el registre i rebre autorització per a l’exercici de l’activitat de xàrter nàutic.  El que es declara és que, a més de posseir el certificat de navegabilitat en vigor, tenir l’embarcació registrada en llista 6a, posseir el  despatx de Capitania Marítima, la titulació nàutica, les assegurances per a l’embarcació i els tripulants i els certificats de seguretat i residus, es disposa d’un punt autoritzat per a embarcar i desembarcar als clients. Per a això, és necessari disposar d’un amarratge o una boia a un port o un fondeig i una zona de desembarcament autoritzat per la Demarcació de Costas, que és una cosa totalment lògica i necessari per a prestar aquesta activitat.

El problema de la declaració responsable és que, si ningú revisa el compliment de la norma, qualsevol pot exercir aquesta activitat impunement, simplement presentat un formulari i pagant la taxa. En el Decret, concretament en l’article  7.1, es diu: “El personal de la Direcció General de Ports i Aeroports podrà en qualsevol moment comprovar la veracitat de la declaració”. Ignorem de quants inspectors disposa aquesta direcció general del Govern balear, però si és cert que en la mateixa conselleria s’integra l’ens públic Ports dels Illes Balears (Ports IB) que, a Sant Antoni, sí que disposa de personal, embarcació i recursos per a poder accedir a aquests vaixells i revisar si compleixen amb tots els requisits que exigeix la norma per a l’exercici de l’activitat.

Volem des d’aquí realitzar una proposta a l’administració perquè autoritzant, si no ho està ja, al personal de Ports IB perquè pugui realitzar aquests controls i  verificacions, s’eviti la competència deslleial, l’ús indegut de la nostra costa, el fondeig sobre posidònia i els abocaments incontrolats.

Transport de clients i provisions als xàrters des de Caló des Moro

Catamarans de xàrter fondejats sobre posidònia, enfront des Pinet

Catamarà de xàrter fondejat sobre posidònia enfront de ses Coves Blanques