DestacatPort de Sant Antoni

Sant Josep presenta al·legacions perquè el port de Sant Antoni només rebi passatgers i mercaderies en cas d’emergència

By 2 octubre 2021 agost 15th, 2022 No Comments

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha remès un document amb una llista d’al·legacions al Pla General de Ports de Balears, que ha elaborat Ports dels Illes Balears i que actualment es troba en fase d’informació pública. Entre les seves peticions, la Corporació exigeix que el port de Sant Antoni només rebi passatgers i mercaderies en situacions d’emergència. Cal recordar que el Ple d’aquest consistori ja va acordar aquesta mesura en la sessió del 26 de novembre de 2020, perquè es donés a la badia de Portmany un ús recreatiu, esportiu, pesquer i de refugi, en línia amb les demandes de Salvem Sa Badia de Portmany. Es dóna la circumstància que l’alcalde que presidia el ple quan es va fer aquesta petició era Josep Marí Ribas, Agustinet, actual responsable de Ports IB com a conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern balear.

A més de la restricció de l’arribada de passatgers i mercaderies en el port de la badia i el rebuig a l’augment dels amarratges comercials, es proposa que el Pla General incorpori dins de les seves línies d’actuació “l’ampliació del camp de boies” actualment existent. També que la gestió de camps de boies ecològiques es pugui estendre més enllà dels límits de les instal·lacions portuàries i que la implantació d’aquests camps es faci amb criteri de sostenibilitat i de manera coordinada amb l’Ajuntament, com a fórmula per a incidir en el fondeig descontrolat i fer respectar el decret de posidònia. També s’encomana a Ports IB la vigilància del fondeig il·legal i l’activitat abusiva en determinats llocs del litoral del municipi, com la pràctica del xàrter nàutic sense autorització.

La gestió dels molls que registren una important activitat nàutica deurien, segons el parer del consistori, estar inclosos a les línies d’actuació a fi de poder vigilar l’activitat no regulada i l’adequació d’usos als molls no autoritzats. El Pla General de Ports ha de preveure canals de comunicació i coordinació àgils també amb els ajuntaments implicats perquè les línies d’actuació previstes tenen afectacions directes sobre la gestió del litoral que es realitza des de l’administració municipal, com demana una altra de les al·legacions.

El document, enviat fa uns dies a la conselleria de Mobilitat i Habitatge i que inclou un total de vuit al·legacions, comença per a plantejar la correcció de diversos errors i referències en el municipi de Sant Josep perquè s’ajustin a la realitat del terme municipal, com els 29 punts d’atracada que es recullen a Cala d’Hort en el Pla, quan no existeix cap punt autoritzat en aquesta platja. També hi ha el cas de Cala Corral, on s’indiquen 51 punts d’atracada autoritzats quan la sol·licitud d’ocupació de l’entitat Port de Coralmar ha estat denegada per la Demarcació de Costas, entre altres imprecisions.

Una altra al·legació proposa incorporar dins de les línies d’actuació del pla la legalització i gestió de les rampes d’encallada que es vénen utilitzant en el municipi com a tals (Cala Corral, Cala Vedella i sa Caleta). També que no s’habiliti cap rampa a la Cova de ses Dones, on s’apunta com a previsió, i substituir l’actual rampa de Punta Xinxò, que es veurà afectada per la reforma del front litoral de la badia, per una altra situada a Punta Pedrera (Port des Torrent). Així mateix, es demana preveure una marina seca pròxima al municipi que faciliti la retirada de l’aigua de les embarcacions.

L’ajuntament insta, a més, a donar resposta a les necessitats d’amarratge existents per part de la flota real de l’illa establint un percentatge d’amarratges a les instal·lacions portuàries per a aquestes embarcacions a preus assequibles. Finalment, es demana que el pla incorpori analítiques periòdiques de control de qualitat de les aigües afectades per les activitats nàutiques en el pla de vigilància ambiental.

També es reclama que es faci un monitoratge i seguiment de les praderies de Posidònia oceànica dins de l’àmbit d’actuació del pla, per a determinar els efectes de les actuacions que es desenvolupin sobre aquesta planta.